Bilden till höger visar en Pool med färgkodade delar, för att visa poolens viktigaste beståndsdelar.
Sprängskissen nedan till höger visar samma pool, isärtagen med färgkodade delar, för att visa poolens uppbyggnad i stort.
FÖRBINDNINGSTYCKEN täcker skarvarna mellan toppskenorna.
TOPPSKENOR utgör poolens toppsarg och förbinder vertikalskenorna.
POOLDUK                                                  av vinylplast, utgör innerbassängen.
TOPPSTYCKEN monteras ovanpå vertikalskenorna, på dessa fästes sedan toppskenorna.
VERTIKALSKENOR utgör förbindelse mellan toppskenor och bottenskenor.
POOLVÄGG
KOPPLINGSTYCKEN utgör skarv för bottenskenor och fäste för vertikalskenor.
BOTTENSKENOR
Endast Ovala Pooler
STÖDVERTIKALSKENOR och STÖDDIAGONALSKENOR utgör sidostöd.
VINKELPLÅTAR stöder väggen i det raka delen.
SPÄNNBAND håller ihop sidostöden.

 

Bilder från utställningen