1252 3,7m diameter x 1.32m hög, badvolym 12.800 l, finns i utförande: RE/Reprieve.  1248
1254 3,7m diameter x 1.37m hög, badvolym 13.300 l, finns i utförande: EN/Endeavor och CH/Cheyenne. 1236
1554 4,6m diameter x 1.37m hög, badvolym 20.600 l, finns i utförande: CH/Cheyenne och OC/Oceanic .  1548
1854 5,5m diameter x 1.37m hög, badvolym 29.000 l, finns i utförande: CH/Cheyenne och OC/Oceanic.  1848
2054 6,1m diameter x 1.37m hög, badvolym 36.500 l,finns i utförande: CH/Cheyenne.  2048

 

Bilder från utställningen